Stichting Lucky Child

Oproep aan de jeugd

" - Jeugd staat duurzaam sterk met begrip voor ongeschoolde ouders -" oktober 2012

Waar gaat dat nu weer over, zal je denken. Wel, laat ik eerst zeggen wie ik ben, Hetty Valk, met veel ervaring met kinderen die spraak- en taalproblemen hebben. Opgeleid voor het vak logopedie en gekozen voor werken op scholen. En mijn onderwerp is een big taboe. Want stel je eens voor dat jongelui zoals jij steeds vaker gaan ontdekken dat hun ouders er niks van bakken. Ja, ze doen hun uiterste best, maar daar ben jij nog niet mee geholpen. Het is thuis niet zo jofel als jij wel zou willen. Je kletst met je vrienden en iemand zegt, nou ja, ze hebben niet voor het ouderschap hoeven leren. Helemaal niets. Je weet alles van nature....

Daarom ga je duidelijk maken genoeg te hebben van regels voor alles, door niet gekwalificeerde, ONDESKUNDIGE ouders. Temeer daar jij wordt veroordeeld voor elke misstap en ouders in alle opzichten in de watten worden gelegd met 'opvoedingsondersteuning'. Daar wordt veel naar gevraagd, want het gebrek aan kennis over kinderen opvoeden wordt kwellend voelbaar en brengt ze tot wanhoop. De media en bureaus hebben dan ook de handen vol aan ouders opvoeden. Dat moet, vindt de Overheid, toch eens beginnen. Wel de verkeerde tijd en verkeerde plaats. Wat vind jij?

Stel je eens voor, dat je simpel uitleg gaat vragen over de opvoeding die je krijgt, dan komt er tenminste een gesprek op gang. Je schreeuwt niet naar elkaar - even daarvoor oefenen :) - en er komt verbetering in de omgang met je naasten. Afrekenen met ongewenst gedrag - zowel door de ouders begaan als door jouzelf. Wanneer onderling AANDACHT ontstaat in je gezin/woonvorm ben je gelukkig. Wanneer ouderen niet willen luisteren naar hun kinderen dan staat op school de goed opgeleide helpdesk klaar of de alom bekende kindertelefoon.

Nog eens de bovenstaande feiten. Denk je eens in : Ouders zijn niet opgeleid voor ouderschap en het is een knap moeilijke taak. Probeer daar begrip voor te ontwikkelen, dat zal je best lukken. Start het vragen naar het WAAROM van je opvoeding, en er ontstaat een gesprek. Die AANDACHT voor elkaar brengt GELUK. En in je levensboek schrijf je jouw succes op, een opkikker voor altijd.

Stichting Lucky Child beijvert zich om opvoedkunde in het voortgezet onderwijs te brengen. Stem voor je RECHT OP KENNIS OVER DE LEVENSKUNST VAN COMMUNICATIE metje naasten, familie, vrienden, school en werk. Daar heb je nu al wat aan. Een eerlijker start dan alle voorgaande generaties hebben gekregen! Daar kies je voor en velen met jou....

Zeg 't voort en bedankt voor de aandacht.