Stichting Lucky Child

STICHTING LUCKY CHILD

NCRV-forum

28.11.2005

Geacht Forum,

Enige jaren geleden is een medewerkster in Egmond a/d Hoef geweest bij Stichting Lucky Child.

Dit jaar is een website gestart en wel www.luckychild.nl

Zoals de wereld nu draait is aan iemands geld komen een uitstekend middel om een goed doel te bereiken. Waarmee ik reageer op het onderwerp van deze avond: geen kinderbijslag voor ouders van criminelen.

Als het doel van de stichting eens zou werken?
Het is een doordenker voor de toekomst.

Door mijn levenservaring is een visie ontstaan, dat al hetgeen de ouders aan inzicht ontberen bij het in goede banen leiden van hun zo goed bedoelde opvoeding heeft een oorzaak.
Ouders stelden met mij vast aan het einde van de begeleiding van (in mijn geval spraak-taalproblemen met de daar bij hand-in-hand gaande afwijkende gedragingen) hun kind, dat wij de fijne kneepjes van het opvoeden nergens leren. Ik ook niet. Ik had 4 kinderen van 0-5 jaar en ik leerde de ontwikkeling van de baby tot volwassene op de opleiding logopedie. Toen pas.

De mondiale basale kennis van het opvoeden, begeleiden van baby tot zelfstandig individu, wordt niet meegegeven aan de toekomstige volwassenen. Lezen, schrijven, rekenen en nog veel meer om een waardig bestaan te kunnen opbouwen wordt onderwezen.

Kinderverzorging en opvoeding als verplicht vak op school ontbreekt. Invoering betekent: positieve ontwikkeling
  1. jongeren gaan begrijpen hoe moeilijk opvoeden is
  2. thuis wordt gesproken over opvoeden, dieper contact met de ouders/verzorgers ontstaat
  3. Het onnodige kinderleed met de daaruit voortvloeiende problemen neemt met de komende generatie sterk af en daarmee de problemen. Een grote vermindering van het aantal behandelingen door speciale therapeuten, dus minder kosten per kind.
Als het inzicht gaat dagen..............ja, dan. Wat kunnen we gezamenlijk de jeugd bieden?

Ik wens u veel wijsheid toe.

Hoogachtend,

Hetty Valk
Zandweg 21z11
1934 BJ Egmond a/d Hoef.