Stichting Lucky Child

Laatste nieuws

september 2019

Bij de stichting worden 2 functionarissen ingeschreven.

De ANBI STATUS wordt aangevraagd.
De voorzitter zal, vanwege haar hoge leeftijd, weinig aktief zijn.

11 november 2018

Schreeuwen tegen baby's is onderzocht..............het ging daarbij vooral om de hersens die daar niet tegen kunnen.

Als er nog inhoudelijke vragen zijn dient u zich te wenden tot Hetty Valk:  hettyvalk@yahoo.com.

Berichten van Hetty; de recentste vooraan.

Datum 8.4.2014

MONDIGE OUDERS

A) zien eerder dat er iets misgaat met hun kind;
B) vragen eerder om hulp bij het opvoeden;
C) accepteren met vertrouwen makkelijker het deskundige advies en
D) hebben respect voor de hulpverleners.

Het ondersteunen van ouders bij het opvoeden wordt elke dag in de media uitvoerig behandeld. En er komen steeds nieuwe ideetjes voorbij. Ik heb er sinds 1994 ook één. En hoe ben ik daaraan gekomen? Sinds kind beleef ik het verdriet van kleine kinderen alsof het mezelf is aangedaan. Het kinderliedje over de dansende kleuters op de weidegrond met klompjes aan was favoriet voor mijn vader om het op de piano te spelen, Want dan ging zijn jongste, toen ongeveer 4 jaar oud, onder de pianokruk zitten van verdriet.

1 brak toch zijn klompje stuk, zit in het gras terneer. Een plaatje erbij met een huilende boerenkleuter.

En dan volgt in mijn werkloopbaan de tijd van ouders helpen om te gaan met hun kinderen met een spraak/taal probleem of ander logopedisch probleem.

Het werkveld van de logopedist is zeer breed op scholen, stotteren, niet willen praten, broddelen, onverstaanbaar spreken, noem maar op.En het ging me opvallen dat ouders, net zoals nu in de media, hun verhaal deden. Ze doen hun uiterste best en ze komen er zonder hulp niet uit.
Het gebeurde zo opvallend vaak dat ouders na de lessen met adviezen zeiden :

"hadden we dat maar eerder geweten",

dat deze vaak voorkomende vaststelling bij mij bleef hangen. Hoe kunnen ouders de eenvoudige kneepjes van de communicatie met hun kinderen weten. Hoe weet je iets over een beroep, een ander land, een andere taal, en zovoort in het algemeen gesproken? Je leert lezen, schrijven, sporten en dan heeft iedereen ook nog te maken met de omgang met je medemens.

Die onnoemelijk vele soorten contacten starten in de wieg, thuis. Van belang is dat de volwassenen ietsje weten over het omgaan met een nieuwe burger. En die kleine kneepjes van het vak vertel ik (niet stiekum) aan de jeugd. Iedereen heeft recht op kennis van omgaan met je naaste omgeving. Iedereen. De toekomstige ouders zitten op school en daar loont het om te vertellen waarnaar de ouders van NU vragen.

En als de therapeut/hulpverlener alsnog na het ontstaan van de problemen met de opgroeiende kinderen de begeleidingstips geeft aan de ouders dan bemerkt de therapeut/hulpverlener hoe ontzettend belangrijk de weetjes over begeleiden van kinderen zijn. Die weetjes krijgen de aanstaande ouders mee in het levensboek, dat op school wordt opgebouwd.
Scholen met leerlingen van 16 jaar kunnen zich aanmelden voor drie proeflessen. Bij voorkeur in Noord-Holland Noord.

De pilot bestaat uit :

3 bijeenkomsten voor elke groep van 25 leerlingen. 75 jongens en 75 meisjes.

  1. Wat wil de leerling NU bereiken met zijn gedrag ? En lukt dat niet, wat dan zelf te doen.
  2. Hoe een ander gedrag te kiezen, dat een andere respons geeft - en doel is bereikt, waarschijnlijk.
  3. Hoe later met kennis van zaken flexibel te kunnen zijn bij het begeleiden van kinderen naar de volwassenheid.

Daarna de evaluatie. Met OUDERS en School

  1. De jeugd krijgt begrip voor de ouders, die niet voor hun beroep zijn geschoold - wel is 50% van hun genen bepalend voor wie je bent. Bespreekbaar maken.
  2. de jeugd voelt zich gesteund, want zij krijgen inzicht in hun eigen handelen,
  3. en kunnen beleefd duidelijk maken, dat ze niet massaal beschimpt willen worden noch thuis noch op school -
  4. harmonie ontstaat.

*****************************

Literatuur: "WIE ZAL DE OPVOEDERS OPVOEDEN?" Jan C.M. Willems - Universiteit Maastricht 1998 (1187 blz.). Eén stelling van de 11 behorende bij dit proefschrift:

1.Als het met ouders niet goed gaat, door welke oorzaken en omstandigheden ook, gaat het met kinderen veelal ook niet goed. We moeten er als samenleving dus voor zorgen dat het met ouders goed gaat, en wel vanaf het prilste stadium van (zich aankondigend) ouderschap. Door grove nalatigheid op dit vlak zijn we als land van gelijke kansen nog generaties verwijderd van een land met gelijke startposities.

 

Datum

 Beste medewerkers,

 Zou de NOS snel aan duidelijke eensluidende berichtgeving kunnen  meewerken over mishandeling achter de voordeur?

 Via de MEDIA wordt de laatste dagen vermeld:
 1.  Schreeuwen tegen kinderen maakt ze agressief. (tijdens het nieuws op rtl 7, beneden aan ronddraaiend tussen het wereldnieuws)
      Bij Max verneem ik 25 november, dat er onderzoek naar is gedaan door Universiteit Utrecht, en ik heb inmiddels het artikel gevonden.
 2.  In 2004 is de politie gestart met het noteren van de aanmeldingen huiselijk geweld. Wat ik me herinner tussen de 5.000 en 10.000 per jaar .
      Elke derde dag sterft 1 persoon door dat geweld. Dus pl.m. 120 personen per jaar.
      Daarbij wordt vermeld, dat dit doodsoorzaak nr. 2 is na verkeersongelukken.
 3.  Bekende cijfers uit de televisie journaals: In Nederland 120.000 kinderen worden mishandeld per jaar, waarvan er elke week 1 
      de mishandeling niet overleeft.
 
 Wordt het totaal dan 170 slachtoffers per jaar?

 KINDEREN KUNNEN het geweld niet melden.
 a. verwaarlozing
 b. schreeuen
 c. misbruik
 d. mishandeling.
 Wereldwijd is hiernaar onderzoek gedaan. In Duitsland onderzoek (pl.m. 2006) 1 op de 4 kinderen heeft hiermee te maken.
 India (een groot onderzoek met eindcijfers na 2 jaar gepubliceerd,pl.m. 2003) .
 De Politie mag reageren op een melding van huiselijk geweld  sinds kort. Want de melding wordt bedreigend voor het leven geaccepteerd.
 Sinds kort.
 Ook in Nederland is in de familie geweld in een gezin verdoezeld. Tja, misschien ligt dat wel aan jou zelf.................etc.etc.etc.
 Ook in Nederland moet een vrouw thuis blijven wanneer er een ziekelijk jaloerse partner de lakens uitdeelt.

 Ik spreek uit 15 jaar ervaring 1960/1975 (het kostte me 9 jaren om me te ontworstelen).
 Dan is er nog geen hulp, anders dan dat de partner een regioverbod krijgt opgelegd, waar hij zich vervolgens niet aan houdt.
 De politie kon geen hulp bieden om verbetering in het gezin in het verschiet te beloven. Niets.

 Daarom te meer juich ik toe, dat  nu man en paard worden genoemd. Laat dit dagelijks met duidelijk sprekende cijfers gebeuren,
 tijdens de sportpraatjes, 1 minuutje van de vele eindeloze voetbalverhalen voor de kinderen, 1 minuutje, die zich zelf niet kunnen melden.
 Dat verkondigen, steeds weer, met de juiste cijfers en goede verwijzing naar de kortste  liefdevolle weg naar helende hulp.

 Alle succes toegewenst.

 Met vriendelijke groeten,
 Mw. H.O. Valk, logopedist
 voorzitter Stichting Lucky Child
 www.opvoedkunde.eu


 

24-11-2009 | Faculteit Sociale Wetenschappen

Publicatie in Journal of Child Psychology and Psychiatry 

Utrechts onderzoek toont verband schreeuwende ouders en agressieve kinderen 

Een kind schreeuwend terechtwijzen of zwaar bekritiseren bij ongewenst gedrag kan ertoe leiden dat het uiteindelijk meer gaat liegen, spijbelen of stelen. Dat schrijft Amaranta de Haan, promovendus bij de afdeling Pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Haar artikel verschijnt binnenkort in het toonaangevende tijdschrift The Journal of Child Psychology and Psychiatry (JCPP) en werd afgelopen vrijdag op het internet gepubliceerd.

Ouders corrigeren hun kinderen op veel manieren. Een daarvan, hevig reageren op ongewenst gedrag door bijvoorbeeld te schreeuwen tegen het kind of het zwaar te bekritiseren, is af te raden. Dat concludeert Amaranta De Haan in haar onderzoek onder 586 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar, en hun ouders. De families werkten in een periode van zes jaar driemaal mee aan het vragenlijstonderzoek dat de Utrechtse promovendus hun voorlegde.

Tot tien tellen

Vooral kinderen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken (kinderen die open staan voor ervaringen, introvert, onwelwillend of niet-ordelijk zijn) vertonen meer agressief en regeloverschrijdend gedrag wanneer hun ouders hen op een heftige manier aanspreken. De Haan adviseert ouders dan ook niet te schreeuwen tegen kinderen die voldoen aan deze opgesomde persoonlijkheidskenmerken. “Deze kinderen hebben baat bij een meer constructieve benadering. Tel als ouder bijvoorbeeld eerst tot tien alvorens te reageren op het gedrag van het kind.”

Nature nurture

De onderzoekster verduidelijkt dat het niet enkel de ouders zijn die de ontwikkeling van agressie en regeloverschrijdend gedrag bij hun kinderen beïnvloeden. “Naast de opvoeding speelt de persoonlijkheid van het kind een belangrijke rol. Het is dus een kwestie van nature en nurture: beide hebben effect op de ontwikkeling van kinderen.”

Afname agressief gedrag

Verder toont De Haans onderzoek aan dat jongens meer agressief en regeloverschrijdend gedrag vertonen dan meisjes. In de onderzochte leeftijdsperiode, 6 tot en met 15 jaar, gaat de ontwikkeling van dit gedrag bij jongens en meisjes echter op gelijke wijze: agressief gedrag neemt met de jaren af. Regeloverschrijdend gedrag blijft in de genoemde leeftijdsperiode echter op eenzelfde niveau: het neemt niet toe, maar wordt ook niet minder.

Dit onderzoek is onderdeel van het longitudinaal onderzoek ‘Flemish Study on Personality, Parenting, and Development’ dat in 1999 is gestart door de Utrechtse pedagoog Peter Prinzie.

Meer informatie

De pdf van het artikel is op te vragen.

Ronnie van Veen, persvoorlichting faculteit Sociale Wetenschappen, (030) 253 4027, r.a.b.vanveen@uu.nl.

B.g.g. Wietske de Lange, perscommunicatie Universiteit Utrecht, (030) 253 4073, w.delange@uu.nl.

 

 

 

 

  Datum 24.10.2009

  Nieuwsbrief forum
www.bewustopvoeden.nl 
    

  Hallo forum bezoekers,

  Een hartelijk welkom voor onze nieuwe nieuwsbrief lezers. Ik wil jullie mededelen dat de website van bewust opvoeden is veranderd.
  Ook alle forumlezers wil ik uitnodigen te komen kijken naar de nieuwste artikelen en de nieuwe lay out van de website en forum.
          
  Nieuwste forum onderwerpen:
  pup gehaald
  Mijn schat is een HSP-tje
  ik ben Annemieke (AV)
  soms weet ik het even niet
  Opgebrand
  Natuurlijke geneesmiddelen behouden.

  Nieuw:
  Informatie over onderwijs
  Informatie over kinderopvang
  Informatie voor leidster en leraren
  Informatie over bewuste conceptie
  Speciale pagina's gewijd aan kernkind, zwangerschap, kinderopvang/scholing.
          
  Kernkindcoach Jeannette Post en Yvonne Schrijver
  Ik kan jullie al 2 kernkindcoachen melden die zich specialiseren in het werken met kinderen. Jeannette werkt met traumaverwerking
  voor gezinnen en kinderenaan met getraumatiseerde kinderen binnen de kinderopvang.
  Yvonne werkt met kinderen die onterecht etiketjes krijgen.
  Wil je contact met ze opnemen of weten in welke plaats zij zich gevestigd hebben? Klik dan hier.
 
  Kernkindcoach opleiding start 4 september!
  Op 4 september start ik weer met een nieuwe opleiding voor Kernkindcoachen. Er zijn nog plaatsen vrij.
  Tijdens de opleiding leer je je eigen kernkind activeren om zo het kind van tegenwoordig beter aan te voelen.
  Tevens leer je je eigen missie en levensdoel kennen en omgaan met de maatschappij.
  Zodat je alles wat je voelt over kunt brengen naar de mensen in de maatschappij. Opgeven kan nog kijk op www.kernkind.nl 
          
  Win het boek "Zwanger met hart en ziel" inclusief meditatie CD contact met ongeboren kind
  Om de nieuwe opening van mijn site te vieren verloot ik onder nieuwsbrieflezers een boek.
  Wil je het boek winnen kijk dan op mijn site wat je kunt doen om het boek te winnen. www.bewustopvoeden.nl
  Ik zie er naar uit jullie op mijn site te ontmoeten! Ik hoop dat jullie komen kijken naar mijn nieuwe site! 
 
  U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u of iemand anders zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief op het forum van www.bewustopvoeden.nl
  Wilt u geen nieuwbrief meer ontvangen? Verwijder dan uw profiel uit het bestand van de website.

  Met warme groetjes,
  Diana Annegarn - Rempf
  www.bewustopvoeden.nl