Stichting Lucky Child

Doel

Het doel van de Stichting is om alles in het werk te stellen om in het voortgezet onderwijs voorrang te krijgen voor het vak: Kinderverzorging en opvoeding.

Waarom?

  • Er zullen meer probleempjes voorkomen kunnen worden.
  • Tot 6% minder spraak/taalontwikkelingsstoornissen.
  • Zie de onderzoeken op dit gebied.
  • De aanstaande ouders gaan starten met kennis over opvoeden.
  • Hun kroost zal de generatie worden, die de vruchten plukt van die weetjes over omgaan met kinderen.
  • Nu geeft elke les de leerlingen aanleiding om erover te praten met hun ouders/verzorgers. De ingebakken foutjes van gezinnen worden bloot gelegd waardoor inzicht ontstaat hoe ze ontstaan.