Stichting Lucky Child

STICHTING LUCKY CHILD

Brief aan de Tweede Kamer

23.03.2000

Aan de Onderwijsspecialisten van de Fracties in de Tweede Kamer

Geachte dames/heren,
 

Betreft: "Kinderverzorging en Opvoeding"- nieuw vak in het voortgezet onderwijs.

Inleiding
Plato heeft zich al afgevraagd wat rechters zouden kunnen doen met ouders, die hun
kinderen niet kunnen opvoeden. Als logopedist heb ik ouders leren praten met hun
kinderen. De ouders veranderden hun gedrag. Hadden we dat maar eerder geweten
zo zeiden velen.
Tijd om de fijne kneepjes van het vak door te geven in het schoolpakket voor het
voortgezet onderwijs.

De praktijk van het leven.
Misstanden op sociaal/psychisch vlak: criminaliteit, taalachterstand ,armoede,
psychische deformatie, oorlogen, kinderarbeid.

De gangbare oplossingen.
Onderzoeken en wereldcongressen over alle misstanden. Informatie aan aanstaande
ouders, ouders en andere opvoeders, opvoedtelefoon en opvoedwinkel, cursussen
over opvoeding. Voorschoolse kinderopvang en alle andere sociale structuren die
kinderen me t problemen begeleiden.
De problemen met kinderen verminderen met 60% wanneer alle ouders enige
basisregels weten over opvoeden. Het gaat makkelijker en afwijkend gedrag ontstaat
minder vaak. De gebruikelijke oplossingen worden nu te laat ingezet en blijken de
totaliteit aan moeilijkheden met kinderen niet te verkleinen. Dat komt, doordat in
het onderwijs het vak "kinderverzorging en opvoeding" nog nooit is geļntroduceerd.

Een nieuwe weg.
Kunnen wij de ouders wie het niet lukt hun kroost goed te begeleiden voor de rechter
slepen?
Deze vraag schreeuwt nog steeds om een antwoord.
Is de tijd gekomen om met gezamenlijke inspanning een nieuwe weg in te slaan in
het Jaar 2000? Leidende tot een poging om jongeren de grondbeginselen van het
opvoeden bij te brengen, zoals ook het geval is bij lezen, schrijven, taal, rekenen en
sociale vaardigheden!

Ondernomen stappen en oprichting van de Stichting Lucky Child:
In oktober 1994 kwam ik via de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
(NVLF) in aanraking met de wereld van de wetenschapsbeoefening.
Wat je beweert, bewijs dat eerst maar eens!
Onderzoek naar de interactie van ouders en kinderen in verband met de spraak-
ontwikkeling blijft nodig.
Ik heb correspondentie gevoerd met de regering, kerkelijke instanties, Stichting
Leerplan Ontwikkeling (SLO) en vertegenwoordigers van de publieke omroep en de
schrijvende pers. In 1977 wordt Stichting Lucky Child door mij opgericht.
Mevrouw drs. C. Wierda-Visser, psycholoog, herschreef haar cursuspakket
"Verzorging en Opvoeding"in 1999. Op basis van de bestaande cursussen/leerboeken
"Opvoeden"zou lesmateriaal kunnen worden opgesteld voor docenten en leerlingen.
In datzelfde jaar zijn de regeringen van 50 landen schriftelijk op de hoogte gesteld
van de nieuwe weg in het onderwijs.

Doel van Stichting Lucky Child:
- het vak "Kinderverzorging en Opvoeding"in het voortgezet onderwijs ingevoerd te
  krijgen;
- leerlingen in het voortgezet onderwijs te laten kennis nemen van "Kinderverzorging
  en Opvoeding".

Verzoek aan de volksvertegenwoordigers om er bij de regering op aan te dringen dat
de volgende stappen worden genomen:
- vaststellen dat in het verplicht voortgezet onderwijs nog nergens wordt verteld
  hoe een baby zich ontwikkelt tot volwassene;
- voorlichting geven – bij voorbeeld door middel van Postbus 51-spotjes over het
  belang van de eerste vijf jaren van een mensenleven;
- het vak "Kinderverzorging en Opvoeding" in het verplicht voortgezet onderwijs
  introduceren.

Uw reactie zie ik gaarne tegemoet.

Hoogachtend,

Mw. H.O. Valk
Stichting Lucky Child
Zandweg 21z11
1934 BJ  Egmond a/d Hoef